Praca w administracji to nie tylko przerzucanie i porządkowanie dokumentów. Jako wysoce wykwalifikowany pracownik administracyjny możesz mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie organizacji. Jak takie kwalifikacje zdobyć? Podstawą są studia na renomowanej uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego możesz studiować Administrację w trybie niestacjonarnym. To świetny sposób na połączenie pracy i studiów!


Wizerunek administratora kojarzy się z możliwością rządzenia i nakładania sankcji oraz srogim obliczem bezdusznego urzędnika. Tymczasem, jeżeli lepiej przyjrzeć się etymologii tego słowa, można dojść do ciekawych wniosków. W język łacińskim "ministrare" to pomagać, służyć i wspierać. Słowo "ad" można zinterpretować jako element wskazujący na przeznaczenie i jednocześnie wzmacniający wymowę całego terminu. Administrator to ktoś powołany do pomocy i sprawowania opieki. Jeżeli tak zrozumiesz znaczenie nazwy tego kierunku studiów, możesz okazać się w przyszłości świetnym urzędnikiem.


Przyszły student Administracji w szkole średniej

Nie warto zwlekać z wyborem studiów do wyników egzaminów maturalnych. Uczniowie szkół średnich, którzy zawczasu podejmują decyzję o kierunku nauki zwiększają swoje szanse w rekrutacji na studia. Mają bowiem więcej czasu i zazwyczaj lepszą motywację, by przygotować się do rozszerzonych egzaminów. W przypadku Administracji proces rekrutacji premiuje najczęściej rozszerzoną maturę z historii i wiedzy o społeczeństwie. Warto jednak zapoznać się ogłoszeniami komisji rekrutacyjnej uczelni, w której zamierzasz studiować.

Studia - Administracja

Każdy, kto myślał, że Administracja to łatwy kierunek, może być nieco zaskoczony przebiegiem pierwszej sesji egzaminacyjnej i listą przedmiotów. Istnieje bardzo wiele dziedzin, które musi opanować przyszły absolwent Administracji. Do tych obszarów należą: prawo, zamówienia publiczne, statystyka, demografia, zarządzanie, technologie informacyjne i historia administracji.

Absolwent Administracji szuka pracy

Przede wszystkim warto zauważyć, że praca w publicznych urzędach nie zawsze bywa szczytem marzeń pracowników administracji. Przez lata studiów zauważają oni, że umiejętności i wiedza zdobyte w trakcie nauki mogą służyć do prowadzenia własnego biznesu oraz zajmowania atrakcyjnych stanowisk w pionach administracyjnych korporacji, przedsiębiorstw oraz wykonywania pracy biurowej w małych średnich i większych firmach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->