phoca_thumb_s_student- wynalazcaPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach rozstrzygnęła ogłoszony w styczniu 2011 r. ogólnopolski konkurs "Student-wynalazca". Zobacz, co wynaleźli studenci!

Konkurs adresowany był do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz do absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu zgłoszono 61 wynalazków. Komisja konkursowa, oceniając nadesłane prace, zwracała uwagę na użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa, możliwą powszechność jego wykorzystania, wpływ na oszczędność energii oraz wpływ na ekosystem. Nagrody główne przyznano następującym wynalazkom:

-
"Narzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych", twórca: Piotr Górski, Politechnika Koszalińska;
- "Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji", twórca: Piotr Kędzia, Politechnika Poznańska we współpracy z Eugeniuszem Szcześniakiem, Tomaszem Czechowskim, Mikołajem Baranowskim, Janem Jurgą;
- "Układ sterowania elektromechanizmem, zwłaszcza elektromechanizmem zaworu", twórcy: Paweł Zagnański, Karol Szot, Politechnika Świętokrzyska oraz Kazała Robert, Wciślik Mirosław.

Laureaci wezmą udział w 39. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Ponadto, komisja przyznała siedem wyróżnień dla czternastu rozwiązań. W kilku przypadkach wyróżnienie obejmowało cykl powiązanych tematycznie wynalazków.

Konkurs został objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • źródło: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->