Ponad 210 wystawców prezentowało swoje oferty na tegorocznych targach EDUKACJA w Kielcach. Imprezie towarzyszyło ponad 80 konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów skierowanych między innymi do pedagogów i uczniów wszystkich szkół.  

Targi EDUKACJA każdego roku przyciągają tysiące uczniów, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. W tym roku trzydniową imprezę odwiedziło ponad 11 tys. zwiedzających. Powód jest jeden – to właśnie podczas targów EDUKACJA można zapoznać się ze wszystkim, co najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu. Targi te to nie tylko prezentacja podręczników i książek dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, ale również propozycje związane z nauką, kształceniem oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Od lat na kieleckich targach prezentowana jest bogata oferta podręczników dla wszystkich poziomów nauczania, kompletne wyposażenie placówek oświatowych oraz oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski.

 

Wystawie towarzyszy bogaty program bezpłatnych konferencji, spotkań autorskich i seminariów poświęconych szeroko rozumianej tematyce edukacji oraz promocji nowych wydawnictw. Największe wśród nich to: Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Forum Kuratorów, Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i ogólnopolska konferencja „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

OGÓLNOPOLSKIE FORUM KURATORÓW
Przez 3 dni kieleckie targi gościły kuratorów reprezentujących środowisko oświatowe ze wszystkich polskich województw. Brali oni udział w wybranych konferencjach, uczestniczyli w dyskusjach i spotkaniach oraz mieli możliwość obejrzenia i poznania najnowszej, bardzo szerokiej oferty podręczników, pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkół i przedszkoli prezentowanych przez wystawców Targów Edukacyjnych.

OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW
Między tradycją a nowoczesnością

Zorganizowane tradycyjnie w pierwszym dniu Targów Edukacja Ogólnopolskie Forum Dyrektorów na temat „Od kredy do tablicy interaktywnej, czyli polska szkoła między tradycją a nowoczesnością” zgromadziło w części plenarnej blisko 500 przedstawicieli środowiska oświatowego z kraju z zagranicy, w tym – Kuratorów Oświaty oraz uczestników wizyty studyjnej dyrektorów, inspektorów oświaty i naukowców z kilku krajów europejskich. Tegoroczne spotkanie uświetnił Gość Specjalny – Colin Rose, założyciel i prezes angielskiej firmy „Accelerated Learning Systems”, członek brytyjskich organizacji rządowych i współtwórca narodowej sieci ośrodków zajmujących się edukacją rodziców, członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego pod patronatem rządu brytyjskiego „Kampania na rzecz uczenia się” (Campaign for Learning), autor bestsellerowej książki: „Ucz się szybciej na miarę XXI wieku”. Fascynujący wykład Colina Rose o tradycyjnych i nowoczesnych metodach nauczania we współczesnej szkole był prawdziwą „ucztą dla ducha”. Wykorzystanie przez nauczycieli najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, „interaktywne nauczanie” – nie tylko z wykorzystaniem multimediów, ale również interakcji nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń, konstruowanie pytań w procesie poznawania tajników różnych dziedzin wiedzy, tworzenie klimatu sprzyjającego procesowi uczenia się – to niektóre wątki wystąpienia.

 

Seminaria w drugiej części Forum dotyczyły m.in. zarządzania szkołą, metod nauczania sprzyjających rozwijaniu kreatywności, wyzwań stojących przed szkolnictwem zawodowym, innowacyjności w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Imprezą towarzyszącą Forum był konkurs na amatorski film uczniowski pod hasłem „Moja szkoła między tradycją a nowoczesnością”. Zorganizowano również spotkania i warsztaty dla uczniów. Ich Gośćmi byli m.in.: Maria Czerwińska - Kawaler Orderu Uśmiechu, prezes Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA. Prawdziwą sensację wśród zwiedzających ekspozycje targowe wzbudzały towarzyszące wolontariuszom CZE-NE-KI psy-terapeuci! Z uczniami spotkała się także Krystyna Sapieha, autorka pierwszej w Polsce „książki prawniczej dla dzieci” - „Dzieciom wyjawię, co piszczy w prawie”.

Wczesna edukacja na miarę każdego dziecka
I Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w czasie EDUKACJI

W pierwszym forum, które odbyło się 17 marca - drugiego dnia EDUKACJI, udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, wizytatorzy i doradcy metodyczni. Na temat wspierania rozwoju dziecka mówił gość specjalny targów, wybitny ekspert edukacyjny, pełnomocnik rządu Wielkiej Brytanii ds. edukacji - Colin Rose. W tematach wystąpień wielokrotnie pojawiał się temat niebanalnego łączenia edukacji z zabawą, ponieważ, jak powiedział o konferencjach przygotowywanych w czasie targów dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – głównego organizatora Forum - p. Jacek Wołowiec, mają one być: „dla nauczycieli inspiracją do ciekawej pracy w szkołach. Nauczyciele muszą mądrze i skutecznie wspierać uczniów w ich drodze do edukacyjnego sukcesu”. Dlatego właśnie oprócz części wykładowej odbyły się również liczne spotkania warsztatowe, które pozwalały na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła, organizowana po raz pierwszy, akcja „Dorośli czytają dzieciom – dzieci czytają dorosłym”, mająca na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych oraz wskazanie jak ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka ma czytanie książek.

Ogólnopolska Konferencja PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – mocny punkt na zakończenie targów

 

 

Ponad 400 osób: nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli samorządów wzięło udział w konferencji organizowanej w trzecim dniu targów. Podczas wykładu „Efektywne wspieranie szkół i placówek kluczem do wysokiej jakości ich pracy” wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski, zapowiedział zmiany, które w najbliższych latach czekają polską oświatę w przedszkolu i szkole podstawowej. Pani Emilia Wojdyła z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN mówiła o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych. Swoimi doświadczeniami z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzielili się z uczestnikami konferencji przedstawiciele placówek, które takową pomoc już prowadzą. Tematyka i wysoki poziom merytoryczny konferencji zostały bardzo wysoko ocenione przez nauczycieli praktyków, dostosowywujących swoją pracę do wymagań nowej podstawy programowej, która bardzo duży nacisk kładzie na uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Targi Edukacyjne EDUKACJA, okazały się – jak co roku – bogate w niestandardowe przedsięwzięcia. Wrażeń nie zabraknie z pewnością i na przyszłorocznych Targach, na które już dziś serdecznie zapraszamy!
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->