uhp logoDzięki wsparciu finansowemu UE Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach powiększy się o Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (Wydziale Zarządzania i Administracji) oraz o zmodernizowaną bazę dydaktyczną i wyposażenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, a także w Instytucie Sztuk Pięknych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest prężnie rozwijającą się jednostką edukacyjną, która zatrudnia aż 1767 pracowników. Na siedmiu wydziałach co roku szkoli się prawie 20 tys. studentów. Mają oni do wyboru 35 kierunków w ramach których prowadzone jest 150 specjalności. Jak podaje PAP, dzięki porozumieniu podpisanemu między władzami uczelni i zarządem województwa nowe projekty mające na celu rozwój Uczelni, uzyskają dofinansowanie około 31,5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.


Pomoc unijna przeznaczona zostanie m.in. na budowę dwupiętrowego obiektu, w którym siedzibę znajdzie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Głównym zadaniem Centrum będzie wspieranie działań na rzecz komercjalizacji osiągnięć naukowych oraz udzielanie pomocy naukowcom i wynalazcom, którzy nie czują się pewnie w przygotowywaniu dokumentacji technicznej odkryć. Ponadto Centrum będzie miało za zadanie łącznie naukowców z firmami zainteresowanymi komercjalizacją ich badań.

 

Klientami Centrum będą mogli zostać również studenci i naukowcy zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Startu nowych firm ma a ułatwić akademicki preinkubator przedsiębiorczości i biuro karier. Warto również wspomnieć, że Centrum obejmie ośrodek edukacji i monitoringu polityki integracyjnej, ośrodek kształcenia kadr dla gospodarki oraz jednostki instytutowe, zajmujące się badaniem rozwoju regionu i współpracy z gospodarką.

 

Wsparciem finansowym objęty zostanie również projekt rozbudowy Wydziału Nauk o Zdrowiu. Przedsięwzięcie, zwane w skrócie 'Mecic', polegać będzie na adaptacji pomieszczeń i wyposażenia pracowni dydaktycznych, które ma służyć poszerzeniu współpracy z innymi wydziałami UJK oraz partnerami zewnętrznymi. W ramach projektu do zycia powołane zostnaie centrum informacji medycznej oraz pracownie: biostatyki, kinezyterapii oraz ratownictwa medycznego. Rozbudowane i unowocześnione zostaną pracownie umiejętności pielęgniarskich i położniczych oraz fizjoterapii.

 

Trzecim zatwierdzonym projektem (zwanym 'Artis') jest adaptacja i modernizacja pracowni malarstwa, rysunku i grafiki warsztatowej. Dzięki niemu studenci i wykładowcy będą mogli korzystać z nowoczesnej sali seminaryjnej, pracowni komputerowej z serwerownią oraz zaplecza technicznego dydaktyki. Ponadto unowocześniona zostanie galeria i pracownia fotograficzna (na potrzeby ciemni i lokum do korekty zdjęć) oraz sala dydaktyczna, która zostanie przystosowana do funkcji pracowni wzornictwa, modelowania i prototypów.


Jak podaje PAP środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i państwowe dotacje, przeznaczane na inwestycje w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2005-2013 sięgną 287 mln zł. Marszałek województwa Adam Jarubas stwierdził, że są one odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->