phoca thumb s psw logoSiedzisko porodowe, rozwiązania związane z ekologiczną produkcją pasz dla zwierząt oraz biokomponentów stosowanych w przemyśle żywnościowym - to niektóre z pomysłów nagrodzonych w

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-wynalazca". Konkurs zorganizowała Politechnika Świętokrzyska.

Wyniki ogłosił w środę w Kielcach rektor uczelni, prof. Stanisław Adamczak.


Celem przedsięwzięcia było inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs miał także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Oceniając wynalazki jury brało pod uwagę przede wszystkim użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa, możliwą powszechność jego wykorzystania oraz wpływ rozwiązania na oszczędność energii i ekosystem.

Siedzisko porodowe, umożliwiające przyjmowanie kilku pozycji przez rodzącą, to pomysł Franciszki Korneckiej z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stabilne urządzenie zachęca kobiety do poszukiwania najbardziej dogodnej, naturalnej pozycji podczas porodu fizjologicznego. Wynalazek można stosować jako pomoc przy porodach szpitalnych i domowych; może być także używane przy porodzie w wodzie.

Agata Kapturowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest współtwórczynią "Nowego szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S, zastosowania szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparatu do kiszenia pasz objętościowych".

"Biopolimerowy biokomponent o aktywności przeciwdrobnoustrojowej" może być stosowany w przemyśle żywnościowym, farmaceutycznym lub kosmetycznym. Jest on jadalny i nietoksyczny. Współtwórczynią wynalazku jest Anna Zimoch z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Nagrodzono także "Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym" i "Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych", których współautorem jest Michał Biały z Politechniki Lubelskiej.

Joannę Ortyl z Politechniki Krakowskiej nagrodzono za dwa wynalazki: "Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie oraz nowy związek wyjściowy do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób jego wytwarzania i zastosowanie" oraz "Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie".

Laureaci głównych nagród wezmą udział w 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która odbędzie się w kwietniu w Genewie. Sfinansowane zostaną zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu w Szwajcarii.

Poza pięcioma nagrodami głównymi przyznano także dziewięć wyróżnień, dotyczących 14 wynalazków. Lista nagrodzonych opublikowano na stronie www. wynalazca. tu. kielce. pl

Do konkursu zgłoszono 63 wynalazki autorów z 23 uczelni. Najwięcej zgłoszeń - dziewięć - przysłali młodzi twórcy z Politechniki Wrocławskiej.

Konkurs był adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru użytkowego oraz zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu kieleckiej uczelni, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Kreator Innowacyjności - Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego RP.

PAP - Nauka w Polsce
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->