postury studenciTegoroczna XVII edycja Targów Edukacyjnych EDUKACJA oraz IX Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów będzie miała charakter wyjątkowy – europejski. 
Będą w nich uczestniczyć członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) Komitetu Regionów oraz przedstawiciele regionów partnerskich z Republiki Finlandii (region Centralnej Finlandii), Węgier (region Komarom-Estergom) i Republiki Ukrainy (Obwód Winnicki). Szacuje się, że 
w dniach 27-30 marca gośćmi samorządu świętokrzyskiego będzie blisko 60 obcokrajowców z 19 krajów Unii Europejskiej i Ukrainy.


Jest to pierwsza wizyta Komisji EDUC w Polsce. Dojdzie do niej dzięki staraniom samorządu województwa świętokrzyskiego, a w szczególności pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a jednocześnie członka Komitetu Regionów, Komisji EDUC i ECOS, z ramienia Związku Województw RP


Goście będą uczestniczyć w otwarciu XVII Targów Edukacyjnych EDUKACJA oraz sesji plenarnej IX Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów, zatytułowanej „Edukacja: od potencjału kreatywności do efektów innowacyjności”. Po części pierwszej sesji plenarnej przewidziano konferencję prasową, z udziałem przewodniczącego Komisji EDUC i władz województwa. Celem Forum jest omówienie bieżących kwestii związanych z edukacją, tak na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i europejskim. Każdego roku, począwszy od 2007 Forum przyciąga ok. 500 przedstawicieli szkół (dyrektorzy, nauczyciele), władz oświatowych, władz lokalnych, regionalnych i krajowych, jak również szkół wyższych z terenu Polski. 


Na tym wyjątkowym dla świętokrzyskiego świata edukacji wydarzeniu nie zabraknie także obecności ekspertów z partnerskiego Regionu Centralnej Finlandii – regionu wiedzy i technologii w służbie człowieka. Województwo Świętokrzyskie współpracuje z partnerem z Republiki Finlandii od 2004 roku. Przedstawiciele partnerskiego Regionu Centralnej Finlandii zaprezentują efekty wdrażania innowacyjnej myśli edukacyjnej, omówią rolę innowacyjności i kreatywności w toku edukacji kulturalnej i artystycznej oraz twórczego działania młodzieży na poziomie szkolnym.Przewiduje się udział przedstawicieli pozostałych dwóch regionów partnerskich województwa świętokrzyskiego, a mianowicie: Obwodu Winnickiego z republiki Ukrainy, z którym  region łączy 54-letnia współpraca i regionu Komarom-Estergom z Węgier. 


30. marca, w ramach targów odbędzie się także konferencja zatytułowana: „Świat wartości, na których wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla współczesnego nauczyciela”. Głos zabiorą takie autorytety jak Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak czy Michał Rusinek, sekretarz polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Swoje wystąpienia zapowiedzieli specjaliści zarówno z zakresu praw dziecka, jak pedagodzy i nauczyciele praktycy, dla których wartości są ważne w procesie wychowania młodego człowieka.


Dodatkowo, Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” powołała w 1999  roku Nagrodę im. Filipa Kallimacha. Jej celem jest wyróżnienie osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej oświaty. Wręczenie nagród odbędzie się 29 marca podczas uroczystej gali targów EDUKACJA.


Zeszłoroczną XVI edycję targów zwiedziło ponad 11 tysięcy zainteresowanych. Obejrzeli oni oferty edukacyjne ponad 210 wystawców. Imprezie towarzyszyło ponad 80 konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów skierowanych między innymi do pedagogów i uczniów wszystkich szkół. Targi Edukacyjne w Kielcach to jedyna w Polsce tak szeroka prezentacja oferty wydawnictw oraz producentów pomocy naukowych, mebli szkolnych, wyposażenia dla szkół i przedszkoli oraz firm informatycznych, które oferują komputerowe programy edukacyjne i programy ułatwiające zarządzanie placówkami oświatowymi. Targi Edukacja uzyskały Medal Europejski dla usług.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->