15 Politechnika SwietokrzyskaProblematyka Konferencji dotyczy zagadnień związanych z ochroną zabytkowej architektury Kielc i jej harmonijnych relacji, współistnienia, przenikania się ze współczesnymi formami przestrzennymi pokazanymi na tle procesów zmieniających środowisko kulturowe. 

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom urbanistyki, architektury i konserwacji. Przedmiotem refleksji będą też przekształcenia zabytkowej tkanki miasta zachodzące w wyniku przeprowadzanych w ostatnich latach rewitalizacji, konserwacji, remontów i adaptacji.

Tematem Konferencji jest przyszłość Kielc jako miasta nowoczesnego budowanego z poszanowaniem i zachowaniem tradycji miejsca, śladów historii oraz ochrona naturalnego, harmonijnie ukształtowanego środowiska kulturowego człowieka w przestrzeniach zurbanizowanych.

Kielce, podobnie jak wiele innych miast z zachowanymi obszarami historycznej zabudowy, nurtują podstawowe problemy – jak kształtować nowoczesne miasto zachowując i chroniąc zabytkowe przestrzenie, jak projektować nowe budowle w sąsiedztwie tych historycznych. Zabytkowe obiekty, by „żyć” wymagają konserwacji, renowacji, rewitalizacji, adaptacji i modernizacji. Wszystkie te działania są niezwykle drastyczną ingerencją dla zabytkowej tkanki i dlatego wymagają wielkiej wrażliwości, wiedzy i współpracy specjalistów różnych dyscyplin naukowych.

Zakres problematyki dotyczy:
  • specyfiki zabytkowego środowiska kulturowego, zachowania tradycji miejsca,
  • ochrony krajobrazu kulturowego, jego rewaloryzacji i rewitalizacji,
  • urbanistyki – historii rozwoju funkcjonalno-przestrzennego miasta i rewitalizacji jego obszarów,
  • architektury – nowych inwestycji w otoczeniu architektury zabytkowej,
  • problemów konserwatorskich – renowacji, rewaloryzacji, remontów konserwatorskich, adaptacji,
  • współczesnej polityki przestrzennej miasta i wpływu na nowe założenia architektoniczno-urbanistyczne,
  • wskazania optymalnego kierunku dalszego rozwoju zapewniającego miastu przywrócenie i ochronę harmonijnego krajobrazu kulturowego.

Termin Konferencji: 23.10.2015 r.
Termin przesłania karty uczestnictwa i streszczeń referatów: 05.09. 2015 r.
Termin złożenia publikacji (nieprzekraczalny): do 10.11.2015 r.
Opłata konferencyjna – 200 zł obejmuje udział w Konferencji, poczęstunek oraz koszty publikacji.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->