W odpowiedzi na nowe trendy rynku pracy, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej uruchomił nową specjalność - TELEINFORMATYKA. Studenci będą mogli zdobyć kompetencje z zakresu technologii Internetu Rzeczy oraz programowania sieciowego, a także uzyskać rozpoznawane na całym świecie certyfikaty.

b0cea52e11208b91b8e595ea98cb4065Rynek pracy od kilku lat poszukuje dobrze wykształconych absolwentów z branży IT, czyli specjalistów związanych z szeroko rozumianymi technologiami teleinformatycznymi. Trend ten nie powinien dziwić, gdyż właściwie zastosowane systemy teleinformatyczne są środkiem optymalizacji kosztów przedsiębiorstw, pomagają w utrzymaniu stabilnej pozycji rynkowej oraz pozyskiwaniu nowych obszarów inwestycyjnych i nowych klientów. W związku z dynamicznie rozwijającymi się technologiami Internetu Rzeczy oraz programowania sieciowego coraz częściej poszukiwani są wykwalifikowani projektanci oraz administratorzy złożonych systemów sieciowych, analitycy dużych zbiorów danych oraz projektanci zabezpieczeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Program kształcenia na specjalności Teleinformatyka opracowany został w Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy (http://cisco.tu.kielce.pl/) przy ścisłej współpracy z firmą Cisco - będącą globalnym liderem technologii teleinformatycznych na świecie. Głównym celem współpracy Politechniki Świętokrzyskiej i firmy Cisco w zakresie kształtowania i rozwoju procesu dydaktycznego jest kształcenie zgodnie z bezpośrednimi wymaganiami rynku pracy w branży IT. Dzięki tej współpracy otwierają się zupełnie nowe możliwości, zarówno dla studentów jak i pracowników Uczelni. Program kształcenia na specjalności Teleinformatyka obejmuje innowacyjne i nowatorskie treści kształcenia oparte na materiałach dydaktycznych oferowanych przez Cisco w ramach programu Cisco Networking Academy (Akademii Sieci Cisco).

IMG 6692
Dzięki integracji kursów programu Cisco Networking Academy z programem kształcenia studenci zdobędą kompetencje poszukiwane na rynku pracy w branży IT i mają szansę uzyskania rozpoznawanych na całym świecie certyfikatów, potwierdzających umiejętności w studiowanych zakresach. Ponadto, dzięki podjętej współpracy, wybrani studenci ostatniego roku będą także mieli możliwość udziału w programie edukacyjno-rozwojowym Inkubator Inżyniera Cisco, dzięki czemu już w okresie studiów zdobędą dodatkową wiedzę i doświadczenie poszukiwane zarówno na lokalnym jak i globalnym rynku pracy.Nowa specjalność to modelowy przykład współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. Starania PŚk doceniło Polskie Towarzystwo Informatyczne. I przyznało uczelni tytuł lidera partnerstwa edukacji i biznesu. Ideą konkursu było wyróżnienie najlepszych w Polsce przykładów współpracy pomiędzy uczelniami oraz biznesem w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych w sektorze IT.

IMG 6705
Dziś teleinformatyka to nie tylko nauka, ale też interdyscyplinarna, rozległa dziedzina techniki wymagająca inżynierskiego podejścia do zawodu. Globalna infrastruktura informatyczna to miliony metrów kabli, światłowodów, szaf rozdzielczych, komputerów komunikacyjnych, wielkich serwerów i systemów je łączących. Sieci teleinformatyczne są obecnie powszechnie wykorzystywane niemal w każdym aspekcie życia codziennego i gospodarki. Wszystko to sprawia, że właściwie przygotowany do zawodu Teleinformatyk musi być już nie tylko programistą zdolnym do kreowania odkrywczych rozwiązań, ale również dobrze przygotowanym inżynierem, zdolnym do radzenia sobie ze złożoną infrastrukturą teleinformatyczną, stanowiącą połączenie oprogramowania, systemów, aplikacji, danych oraz sieci komputerowych. Ponadto, rozwój teleinformatyki w skali mikro i nano, nasycenie domu i biura urządzeniami wykorzystującymi najnowsze osiągnięcia techniki przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na dobrze wykształconych specjalistów z tej dziedziny. Absolwenci specjalności Teleinformatyka otrzymają bardzo dobre, kierunkowe przygotowanie merytoryczne do podjęcia swojej przyszłej pracy. W roku akademickim 2018/2019 na specjalności w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na specjalności Teleinformatyka studiuje około 50 osób.

Zapraszamy na stronę główną Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej!
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->