Arabistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka arabskiego, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii. Jest to kierunek przeznaczony dla tych, którzy nie mają najmniejszych trudności z nauką języków obcych. Dlaczego warto uczyć się tego języka i jakie są perspektywy zatrudnienia? Czy nauka skupia się wyłącznie na nauce języka, czy absolwent staje się specjalistą w zakresie odmienności kultury arabskiej od europejskiej? ;

W trakcie studiów:

Stu­dia kształcą spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie języ­ko­znaw­stwa arab­skiego, kultury krajów arabskich, lite­ra­tury kla­sycz­nej i współ­cze­snej islamu oraz spraw poli­tycz­nych świata arab­skiego.

Po studiach:

Absolwenci Arabistyki mogą podjąć pracę przede wszystkim w: firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z krajami arabskimi. Mogą też liczyć na zatrudnienie na stanowisku tłumacza lub nauczyciela języka arabskiego. Ponadto, absolwenci arabistyki są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju oraz za zagranicą.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->