Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe maja charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Celem studiów jest wykształcenie pracowników dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, którzy będą przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej i do kierowania działaniami antykryzysowymi. Nauka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentruje się będzie na nabyciu umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:
Dzięki procesowi kształcenia na Bezpieczeństwie narodowym student jest przygotowywany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. Student na Bezpieczeństwie narodowym nabywa umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowania programów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Uczy się  prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.

Po studiach:
Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe przygotowują do pracy w strukturach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz komercyjnych podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i biznesu.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->