Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studenci zdobywają wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Studenci uczą się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej); Program studiów obejmuje zagadnienia wytwarzania nośników informacji (diagnostyka) i środków niszczących tkanki (radioterapia), budowy aparatury i efektów oddziaływania promieniowania jonizującego lub innego nośnika informacji z organizmem. Studenci uczą się przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Po studiach:

Absolwent Elektroradiologii powinien być przygotowany do: pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczeń, w inspekcji ochrony radiologicznej, współpracy z lekarzami odpowiednich specjalności medycznych, fizykami medycznymi i inżynierami medycznymi. Technicy elektroradiologii zatrudnieni są w każdym szpitalu oraz w poradniach, w których wykonuje się diagnostykę radiologiczną, serca, itp. Technicy radioterapii i medycyny nuklearnej zatrudnieni są w ośrodkach zajmujących się radioterapią bądź bardziej zaawansowanymi technikami diagnostycznymi.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->