Hispanistyka to nie tylko nauka języka, ale także wiedza i umiejętności pozwalające na zrozumienie kultury hiszpańskojęzycznych obszarów świata. Trzeba tu powiedzieć, że jest ich niemało. Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa, wybrane stany USA, w których hiszpański, obok angielskiego to język urzędowy, niektóre obszary Afryki oraz oczywiście zachód Europy, to miejsca na świecie, w których można porozumieć się w języku Cervantesa. Czy użyteczność języka hiszpańskiego ogranicza się jedynie do możliwości prowadzenia towarzyskich rozmów? Zdecydowanie nie!


Kandydat na Hispanistykę bez znajomości podstaw języka hiszpańskiego


Istnieją uczelnie, które przygotowały program studiów, uwzględniający możliwość rozpoczęcia nauki od początku. Program studiów jest wtedy bardziej skoncentrowany na praktycznej nauce języka, zwłaszcza w pierwszych semestrach. Warto zapoznać się z zasadami rekrutacji, zwykle brane są pod uwagę maturalne oceny z innych języków, w tym języka polskiego.

Kandydat na Filologię hiszpańską ze znajomością podstaw języka hiszpańskiego


Kandydaci, którzy mają za sobą już jakiś czas nauki języka Cervantesa powinni wybrać maturę z hiszpańskiego, by uzyskać jak najlepsze miejsce na liście rankingowej. Swobodna nauka, która realizowana jest bez harmonogramu, czy limitów czasowych nie jest tak efektywna jak nauka, która zmierza do osiągnięcia maturalnego sukcesu.

Studia - zakres, przedmioty, formy nauki


Tak jak każde inne studia językowe, główna część zajęć to konwersatoria, realizowane w ramach praktycznej nauki języka. Studenci poznają także kulturę, historię i przede wszystkim literaturę hiszpańskiego obszaru językowego. Dobra znajomość języka, to także świetna orientacja w zagadnieniach związanych z gramatyką opisową, historyczną oraz porównawczą. Istotną umiejętnością filologa jest także zdolność do dokonywania dobrych przekładów.


Absolwent Filologii Hiszpańskiej na rynku pracyHiszpański to język biznesu w wielu obszarach świata. Dobra znajomość różnych jego odmian terytorialnych może być podstawą pracy przy wykonywaniu tłumaczeń, zwłaszcza jeżeli w zestaw umiejętności tłumacza wpisane są też inne języki takie jak angielski, francuski, czy niemiecki. Człowiek, który mówi biegle w wielu językach to prawdziwy obywatel świata! Filolog hiszpański może skutecznie szukać zatrudnienia w różnego rodzaju instytucjach kultury, zwłaszcza takich, które angażują się we współpracę międzynarodową. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności, zdobytych na studiach w dokonywaniu ustnych i pisemnych przekładów jest świetnym sposobem pracy filologa, o ile zna on więcej niż jeden język obcy. Wreszcie pozostaje rozważenie ubiegania się o etaty na rynku edukacyjnym, od szkół podstawowych po uczelnie wyższe. Duża grupa ofert pracy pochodzi także z sektora prywatnego rynku szkoleniowego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->