Studia na kierunku Higiena dentystyczna przygotowują do wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa, na przykład dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie podstaw anatomii człowieka, podstawowych problemów zdrowotnych jamy ustnej ze specjalnym uwzględnieniem profilaktyki oraz higieny zdrowotnej. Osoba kończąca studia powinna znać zagadnienia związane z fizjologią narządu żucia, rozróżniać budowę anatomiczną poszczególnych zębów oraz innych tkanek jamy ustnej. Znać podstawowe zagadnienia związane z biochemicznymi przemianami zachodzącymi w jamie ustnej. Znać podstawowe zmiany patologiczne zębów, przyzębia i jamy ustnej w tym chorobą próchnicową oraz umieć im zapobiegać. Poznanie podstawowych zagrożeń życia i zdrowia pacjenta pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do ratowania osób będących w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Po studiach:

Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:
- gabinetach i przychodniach dentystycznych,
- gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach,
- firmach produkujących materiały dentystyczne.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->