Absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.


Kierunek prawo na Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E Kwiatkowskiego w Gdyni należy do najlepszych w Polsce wśród uczelni niepublicznych. "Kwiatkowskiego" wyróżnia skoncentrowanie na kształcenie do zawodów prawniczych, w tym specjalny program przygotowujący do egzaminów na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską i notarialną. Jedną z wyjątkowych specjalności uczelni jest prawo morskie.


Studenci prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mają do wyboru klasyczną ścieżkę studiów prawniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ? jak wirtualna rzeczywistość ? albo wyjątkowe połączenie prawa i finansów. W obu przypadkach na studentów czekają symulacje rozpraw sądowych, warsztaty mediacyjne, negocjacyjne i krasomówcze, zajęcia w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych, czy chociażby w zakładach karnych. 


Sama materia studiów prawniczych nie należy do łatwych, a zmieniające się jak w kalejdoskopie przepisy wymuszają nieustanną konieczność śledzenia najnowszych aktów prawnych. Do tego należy dodać, że zarówno rekrutacja, jak i pierwsze lata studiów, a później zdobywanie aplikacji to procesy obciążone niezwykłym ryzykiem, związanym z możliwością nieuzyskania odpowiednich zaliczeń. Czy takie informacje powinny zniechęcać kandydatów na studia prawnicze? Oczywiście, że nie! Wszyscy wiemy, że szampana piją tylko ci, którzy podejmują ryzyko i ciężko pracują.


Chcę zostać prawnikiem

Taka myśl budzi się w niektórych uczniach szkół średnich już na początku ich drogi ku maturze. Im wcześniej obiorą odpowiedni kurs, tym lepiej. Trzeba wiedzieć, że wymagania rekrutacyjne są dość wysokie, oczywiście można znaleźć także niezłe uczelnie, w których o jedno miejsce nie bije się kilkunastu, ale kilku kandydatów. Są także szkoły wyższe, które przyjęły inną zasadę: warto dać szansę każdemu, ponieważ pierwszy odsiew następuje w trakcie pierwszej sesji egzaminacyjnej. Musisz więc opowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie: czy rekrutacja stanowi dla Ciebie wskazówkę do oceny własnych zdolności i talentów? Jeżeli Twoje kompetencje nie są wystarczające, to wybierając słabszą uczelnię prosisz o odroczony wyrok. Nie każdy jest w stanie skończyć Prawo, a niektórzy z pewnością nie powinni zaczynać, aby uniknąć rozczarowań po pierwszym lub drugim semestrze.

Zdobyć magisterium Prawa

Ukończenie studiów prawniczych wiąże się ze znacznym wysiłkiem intelektualnym. Opanowanie niezliczonej ilości przepisów, nabranie umiejętności kojarzenia faktów z regułami, znajomość orzecznictwa i różnych gałęzi prawa nie przychodzi łatwo. Aby przekonać się, że studiowanie na wydziale prawa jest prawdziwym wyzwaniem, spójrzmy na listę wybranych przedmiotów:
  • prawo rzymskie;
  • prawo cywilne;
  • prawo UE;
  • prawo karne;
  • prawo administracyjne;
  • etyka prawnicza.


Otrzymać wymarzoną pracę jako prawnik

Rekrutacja do pracy w zawodach prawniczych przebiega nieco inaczej niż w innych profesjach. Będąc absolwentem Prawa, należy zdecydować się na konkretną profesję, aby skoncentrować się na zdobyciu aplikacji, umożliwiającej wykonywanie zadań radcy prawnego, adwokata, komornika czy sędziego lub prokuratora. Rynek pracy jest dość mocno nasycony osobami, które ukończyły Prawo, można jednak śmiało powiedzieć, że najlepsi zawsze mają szanse!

Korepretycje i kursy maturalne z języka polskiego
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->