Studia wschodnioeuropejskie przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Studia na tym kierunku to także szansa na poznanie nawet kilku języków wschodnioeuropejskich. Otwarty umysł, talent do nauki języków, a także ugruntowana wiedza z zakresu historii i kultury – to profil idealnego kandydata. Jeśli chcesz wiedzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Program nauczania obejmuje zagadnienia ogólne takie jak: wiedza o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej, historia powszechna najnowsza, systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, wiedza o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych, teoria polityki, ekonomia, wiedza o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej oraz zagadnienia kierunkowe: geografia Europy Wschodniej, dzieje Europy Wschodniej, wiedza o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich, Europa Wschodnia w stosunkach międzynarodowych, stosunki polityczne w państwach Europy Wschodniej, wiedza o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej, gospodarka w Europie Wschodniej, administracja publiczna w państwach wschodnioeuropejskich, polityka zagraniczna państw wschodnioeuropejskich, polityka wewnętrzna w państwach wschodnioeuropejskich.

Po studiach:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia wschodnioeuropejskie staję się specjalistą przygotowanym do pracy w:
administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodo-wą w regionie Europy Wschodniej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->