Celem studiów jest zapewnienie studentom wiedzy ogólnej w zakresie podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, technologii informatycznych i chemii, a także biologii oraz podstawowej, niezbędnej wiedzy w zakresie nauk medycznych. Uzyskana wiedza zapewni umiejętność interdyscyplinarnego łączenia metod i idei z różnych, wymienionych dziedzin, obsługi aparatury badawczej oraz stosowania narzędzi nauk matematyczno-przyrodniczych w problemach biofizycznych i/lub biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z personelem medycznym.
W trakcie studiów

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:
 • fizyka z matematyką,
 • praktikum z chemii ogólnej,
 • chemia bioorganiczna,
 • pracownia technik pomiarowych i podstaw fizyki,
 • fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych,
 • struktura i funkcje makrocząsteczek biologicznych,
 • modelowanie molekularne i obliczeniowa biologia strukturalna,
 • metody fizyczne w biologii i medycynie,
 • biologia molekularna z genetyką,
 • spektroskopia molekularna,
 • anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka,
 • podstawy fizyki kwantowej i budowy materii z elementami termodynamiki,
 • metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków,
 • praktyka z diagnostycznych metod nieradiacyjnych.

Już na etapie rekrutacji kandydaci wybierają spośród trzech specjalności:

Fizyka medyczna
Wybierając tę specjalność możesz zostać m.in. Inspektorem Ochrony Radiologicznej, po zdaniu egzaminu przewidzianego w ustawie. Podczas studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę łączącą chemię i biologię, a szczególnie anatomię. Jeśli chodzi o zagadnienia praktyczne, to w laboratorium z nowoczesną aparaturą odbędziesz zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej.
 
Neuroinformatyka
Nauroinformatyka zajmuje się metodami pomiarów, analizy i modelowania, stosowanymi w neuronaukach, czyli badaniach układu nerwowego. Podejmując studia na tej specjalności zapoznasz się z badaniami mózgu, łączącymi w sobie wiele dziedzin wiedzy, w tym: biologię, medycynę, fizykę, informatykę, a także psychologię czy kognitywistykę. Podczas zajęć w pracowniach dowiesz się, jak przebiega badanie EEG, poznasz techniki neurofeedback, dowiesz się więcej o interfejsach mózg-komputer.

Optyka okularowa i optometria
Gwałtowny rozwój materiałów i technologii optycznych, a także powszechny trend do przyznawania optykowi okularowemu podstawowych kompetencji optometrysty, tj. specjalisty mierzącego rodzaj i wielkość wady wzroku i dobierającego okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wadę, spowodowały, że współczesny optyk okularowy powinien posiadać wykształcenie zawodowe na poziomie wyższym. Oprócz przedmiotów ściśle zawodowych, program studiów na specjalności uwzględnia również przedmioty biologiczne i medyczne, a także informatyczne.
 
Biofizyka molekularna
Na tej specjalności od pierwszego roku będziesz zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, informatyki i matematyki. Ta dziedzina nauki stosowana jest szeroko w medycynie i biologii, m.in. w odkrywaniu nowych metod diagnostycznych, a także molekularnych podstaw chorób. W program zajęć wplecione zostały w dużej ilości zajęcia laboratoryjne, dzięki którym poznasz biofizyczne metody badawcze os strony praktycznej i zapoznasz się ze specjalistyczną aparaturą.

Projektowanie molekularne i bioinformatyka
W ciągu pierwszych dwóch lat, studenci  zapoznają się z podstawami współczesnej biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Specjalnie przygotowany program studiów umożliwia harmonijne, interdyscyplinarne kształcenie we wszystkich wymienionych dziedzinach. W trakcie trzeciego roku studiów przedstawiane są nowoczesne metody bioinformatyki i modelowania komputerowego układów biomolekularnych. Zostały także przewidziane praktyki w instytucjach naukowych oraz firmach tworzących oprogramowanie wykorzystywane do molekularnego modelowania, projektowania i bioinformatyki.

Po studiach

Absolwent kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie może znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, a także w instytucjach medycznych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->