kielce targi150Targi Edukacyjne EDUKACJA, które odbędą się 28-30 marca 2012 r, są miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, pomagają młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, a nauczycielom dostarczają wiedzy zawodowej. Ostatnią szesnastą edycję targów zwiedziło ponad 11 tysięcy zainteresowanych. Obejrzeli oni oferty edukacyjne ponad 210 wystawców. Imprezie towarzyszyło ponad 80 konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów skierowanych między innymi do pedagogów i uczniów wszystkich szkół.
 

Targi Edukacyjne w Kielcach to jedyna w Polsce tak szeroka prezentacja oferty wydawnictw oraz producentów pomocy naukowych, mebli szkolnych, wyposażenia dla szkół i przedszkoli oraz firm informatycznych, które oferują komputerowe programy edukacyjne i programy ułatwiające zarządzanie placówkami oświatowymi.

Targi EDUKACJA każdego roku przyciągają tysiące uczniów, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. Powód jest jeden – to właśnie podczas targów można zapoznać się ze wszystkim, co najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu. Impreza ta to nie tylko prezentacja podręczników i książek dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, ale również propozycje związane z nauką, kształceniem oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

Od lat na kieleckiej wystawie prezentowana jest bogata oferta podręczników dla wszystkich poziomów nauczania, kompletne wyposażenie placówek oświatowych oraz oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski.

Wystawie towarzyszy bogaty program bezpłatnych konferencji, spotkań autorskich i seminariów poświęconych szeroko rozumianej tematyce edukacji oraz promocji nowych wydawnictw. Największe wśród nich to: Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Forum Kuratorów, Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i wiele innych konferencji i warsztatów.

Wysoka frekwencja na targach decydentów w branży oświatowej, oprócz obecności znaczących w branży wydawnictw i firm, spowodowana jest cykliczną organizacją w czasie trwania tych targów specjalistycznych, prestiżowych wydarzeń towarzyszących wystawie, wśród których w 2012 roku na szczególną uwagę zasługują:
 

- organizowane 28 marca 2012 r. przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty  nt. „Edukacja od potencjału kreatywności do efektów innowacyjności”, w którym przewidziany jest udział blisko 500 osób, reprezentujących kierowniczą kadrę oświatową. Uczestnikami forum są również delegaci zagraniczni - przedstawiciele placówek oświatowych z krajów europejskich; OGÓLNOPOLSKIE FORUM DYREKTORÓW -FORUM KURATORÓW

-  przez 3 dni trwania Targów Edukacyjnych gościmy kuratorów z całej Polski, którzy biorą również udział w spotkaniach i konferencjach towarzyszących targom;

- FORUM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ i WCZESNOSZKOLNEJ nt. „Uczenie się przez doświadczenie – obserwacje, badania, eksperymenty” z udziałem dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, wizytatorów i doradców metodycznych;

- w pierwszym dniu targów odbędzie się, organizowane po raz pierwszy, seminarium wyjazdowe Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) Komitetu Regionów Unii Europejskiej;

- cykle spotkań, referatów i szkoleń, podczas których nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także wydawcy i producenci pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, będą mieli okazję dyskutować na temat przyszłości edukacji w Polsce oraz nawiązywać kontakty handlowe.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->