Co nowego na Politechnice Świętokrzyskiej?Przedstawiciele środowiska biznesowego będą mieć teraz znacznie większy wpływ na to, co dzieje się na Politechnice Świętokrzyskiej – zarówno w kwestii dydaktyki, jak i układania programów kształcenia. Gruntownej modyfikacji uległ ponadto plan studiów II stopnia na Kierunku Transport. Od teraz osoby, które ukończą studia oraz dodatkowo 50 godzinny kurs, spełnią wymogi pozwalające na zwolnienie ich z egzaminu państwowego.

Współpraca z biznesem

O konieczności lepszego dopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy mówi się już od dawna. W związku z tym, przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej funkcjonować będzie specjalny zespół konsultacyjny, w skład którego wejdą przedsiębiorcy i pracownicy uczelni. Wdrażane zmiany mają spowodować, że rynek pracy i cykl edukacji na studiach będą ze sobą bardziej powiązane. W skład Zespołu wchodzić będą m.in. przedstawiciele branży IT.

Dotychczas chęć dołączenia do grupy wyraziły takie firmy jak: Transition Technologies, PSC Sp. z o.o., APR System, ALTAR Sp. z o.o., BETTER IT, NASK S.A.

Kierunek transport z certyfikatem

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 plan studiów drugiego stopnia na kierunku "Transport" został zmodyfikowany w taki sposób, by osoby które ukończą studia oraz dodatkowo 50 godzinny kurs spełniały wymogi formalne, pozwalające na zwolnienie z egzaminu państwowego, warunkującego uzyskanie certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym (Zarządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r.). Podstawą do zwolnienia z egzaminu będzie przedstawienie suplementu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia.

Politechnika Świętokrzyska to jedna z najnowocześniejszych i prężnie działających uczelni o profilu technicznym w Polsce. PŚ prowadzi kształcenie studentów na pięciu wydziałach: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn, Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Tutaj znajdziesz więcej szczegółowych informacji na temat studiów w Kielcach.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->